Luat Minh Khue

ủy quyền sử dụng

ủy quyền sử dụng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ủy quyền sử dụng

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Giấy ủy quyền sử dụng xe máy dành cho cá nhân là người có quan hệ đặc biệt với người được ủy quyền cho mượn phương tiện sử dụng và 2 bên tự chịu mọi trách nhiệm khi có tranh chấp phát sinh.