Luật sư tư vấn về chủ đề "ủy thác xuất khẩu"

ủy thác xuất khẩu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ủy thác xuất khẩu.

Hợp đồng ủy thác xuất khẩu

Hợp đồng ủy thác xuất khẩu
Hợp đồng ủy thác xuất khẩu là một dạng hợp đồng trong đó bên ủy thác giao một phần hoặc toàn bộ hạng mục công việc cho bên nhận ủy thác với nhiệm vụ xuất khẩu một loai hàng hóa ra nước ngoài. Quý khách liên hệ 1900.1940 để được Luật sư tư vấn trực tiếp 24/7