Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Vàng Bạc Đá Quý"

Vàng Bạc Đá Quý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Vàng Bạc Đá Quý.

Học giả Hồ Sĩ Quý

Học giả Hồ Sĩ <strong>Quý</strong>
HỒ SĨ QUÝ (sinh 6/5/1953)Sinh năm 1953, tại huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình. Năm 1972 - 1976: Bộ đội

Nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý ?

Nộp thuế thu nhập cá nhân theo <strong>quý</strong> ?
Xin chào Luật sư Minh Khuê. Xin luật sư tư vấn giúp trường hợp như sau: Tôi hiện làm việc trong cơ quan nhà nước, chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Nhưng do hàng tháng cơ quan mới chi trả (tạm ứng) 80% lương, đến hết năm mới quyết toán lương (thường là tháng 1 của năm tiếp theo).