Luat Minh Khue

vì cuộc sống

vì cuộc sống - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về vì cuộc sống

Pháp luật vì cuộc sống

Pháp luật vì cuộc sống
Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới xảy ra do nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân quan trọng là các thiết chế tài chính, ngân hàng đã không bị giám sát chặt chẽ. Theo phản ứng tự nhiên, sắp tới hầu hết các quốc gia trên thế giới sẽ tăng cường giám sát và tăng cường điều chỉnh.