Luat Minh Khue

văn bản đất đai

văn bản đất đai - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về văn bản đất đai

Tư vấn quy định của pháp luật đất đai về vấn đề thu hồi đất?

Tư vấn quy định của pháp luật đất đai về vấn đề thu hồi đất?
Chào luật sư! Tôi có một vấn đề muốn hỏi luật sư. Gia đình tôi có 1 thửa đất nông nghiệp do trước do có 1 con đường đi qua nhưng đến tháng 1-2015 UBND xã quyết định thu hồi 1 phần đất của gia đình tôi để mở rộng con đường đi qua nhưng lại không có văn bản quyết định hoặc tiền đền bù nào?