Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Văn Bản Đất Đai"

Văn Bản Đất Đai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Văn Bản Đất Đai.

Luật đất đai năm 1993

Luật <strong>đất</strong> <strong>đai</strong> năm 1993
Luật Đất đai năm 1993 do quốc hội ban hành ngày 14/07/1993 (Văn bản đã hết hiệu lực - Chỉ có giá

Đất đai - Nhà ở

<strong>Đất</strong> <strong>đai</strong> - Nhà ở
đã ở nhờ trên đất nhà tôi từ khoảng năm 1975 đến nay, gia đình tôi đã yêu cầu họ dọn đi nhiều lần