Luat Minh Khue

văn bản hướng dẫn

văn bản hướng dẫn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về văn bản hướng dẫn

Thông tư áp luật nghĩa vụ quân sự?

Thông tư áp luật nghĩa vụ quân sự?
Chào luật sư! Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 đã có thông tư hướng dẫn nào chưa? Hiện nay Luật NVQS đang được áp dụng theo thông tư nào? Xin cảm ơn.