Luat Minh Khue

văn bản khai hộ khẩu

văn bản khai hộ khẩu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về văn bản khai hộ khẩu

Mẫu văn bản khai nhân khẩu hộ khẩu ?

Mẫu văn bản khai nhân khẩu hộ khẩu ?
Kính gửi, Luật sư!Tôi cần hỏi bác Luật Sư vấn đề như sau, tôi có đánh mất sổ hộ khẩu gia đình , nay tìm hiểu và có mẫu văn bản khai hộ khẩu và nhân khẩu , 1 mẫu dành cho chủ phố phiếu báo việc xác nhận đã đăng ký thường trú trước đây tại địa phương và xin cấp lại số hộ khẩu mới do đã mất và chĩnh sữa lại mốt số thông tin trong thường trú