Luat Minh Khue

văn bản nội bộ

văn bản nội bộ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về văn bản nội bộ

Tư vấn về xây dựng văn bản trong nội bộ doanh nghiệp?

Tư vấn về xây dựng văn bản trong nội bộ doanh nghiệp?
Chào Luật sư! Tôi là nhân viên văn phòng thuộc Công ty TNHH MTV L. Luật sư cho tôi hỏi vấn đế như sau: Bên Công ty tôi vừa nghiên cứu và sản xuất ra sản phẩm mới (mủ RSS1 CV60). Do đó công ty tôi muốn ban hành quy trình chế biến liên quan đến loại mủ này (áp dụng trong nội bộ công ty).