Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Vĩnh Viễn"

Vĩnh Viễn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Vĩnh Viễn.

Đặc điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh viễn thông tại Việt Nam

Đặc điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh <strong>viễn</strong> thông tại Việt Nam
Từ những năm đầu thế kỷ XXI, Đảng ta đã có định hướng phát triển khoa học và công nghệ cụ thể là: “Đi thẳng vào công nghệ hiện đại đối với các ngành mũi nhọn, đồng thời lựa chọn các công nghệ thích hợp, không gây ô nhiễm và khai thác được lợi thế về lao động.

Đặc điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh viễn thông ở Việt nam

Đặc điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh <strong>viễn</strong> thông ở Việt nam
Từ những năm đầu thế kỷ XXI, Đảng ta đã có định hướng phát triển khoa học và công nghệ cụ thể là: “Đi thẳng vào công nghệ hiện đại đối với các ngành mũi nhọn, đồng thời lựa chọn các công nghệ thích hợp, không gây ô nhiễm và khai thác được lợi thế về lao động. Chú trọng nhập khẩu công nghệ mới, hiện đại” (1). Đồng thời Đảng ta xác định, phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Có phạm tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng viễn thông ?

Có phạm tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng <strong>viễn</strong> thông ?
Xin chào công ty Luật Minh Khuê, tôi đang có một thắc mắc muốn nhờ luật sư giải đáp giúp, hiện tại tôi đang làm lập trình viên tự do, chuyên về mảng lập trình website, tôi nhận các dự án về làm tại nhà, công việc chủ yếu là dựng website, sửa lỗi, phát triển các ứng dụng web theo yêu cầu của khách hàng.