Luat Minh Khue

vẽ trang trí

vẽ trang trí - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về vẽ trang trí

Vẽ trang trí lên quần áo có phải nộp thuế không ?

Vẽ trang trí lên quần áo có phải nộp thuế không ?
Kính chào Luật Minh Khuê, em có thuê mở 1 cửa tiệm nhỏ nhận đồ của khách để vẽ.gọi là vẽ trang trí lên quần áo. ượng khách thì bấp bênh, ngày có ngày không có khi cả tháng không có. Như vậy em có phải đóng thuế không ?