Luat Minh Khue

vị thế

vị thế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về vị thế

Về sở hữu, vị thế và xã hội hóa

Về sở hữu, vị thế và xã hội hóa
Các bài viết của tôi, hoàn toàn không phải là những bài trích dẫn kinh điển…nhưng đương nhiên được tham chiếu trên những nền tảng tri thức kinh điển về những điều đề cập. Tôi viết theo cách nhìn của mình, nói chung rất ngắn, luôn cần đến ‘ kiến thức đối ứng’ để chia sẻ về tư tưởng và ngụ ý nằm sâu trong những dòng chữ…Hơn hết là chữ Tâm của chúng ta đối với điều muốn bày tỏ...