Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Vốn Điều Lệ 10 15 Triệu Đồng"

Vốn Điều Lệ 10 15 Triệu Đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Vốn Điều Lệ 10 15 Triệu Đồng.

Giảm vốn điều lệ ?

Giảm <strong>vốn</strong> <strong>điều</strong> <strong>lệ</strong> ?
2008 tại tỉnh Trà Vinh. Vốn điều lệ của công ty chúng tôi đã đăng ký là 12 tỷ đồng. Tuy nhiên cho tới