Luat Minh Khue

vốn pháp định doanh nghiệp tư nhân

vốn pháp định doanh nghiệp tư nhân - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về vốn pháp định doanh nghiệp tư nhân

Điều kiện về vốn để thành lập doanh nghiệp tư nhân ?

Điều kiện về vốn để thành lập doanh nghiệp tư nhân ?
Thưa luật sư, Anh (chị) vui lòng cho em hỏi: Trong Doanh nghiệp tư nhân thì điều kiện cơ bản đầu tiên để thành lập doanh nghiệp là Tài sản. Vậy mức độ về tài sản và định giá tài sản được quy định như thế nào? Em xin chân thành cảm ơn!