Luật sư tư vấn về chủ đề "Vai trò"

Vai trò | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Vai trò.

Khái niệm, đặc điểm và vai trò của dịch vụ logistics?

Khái niệm, đặc điểm và vai trò của dịch vụ logistics?
Hiện nay trong điều kiện hội nhập quốc tế, vai trò và tầm quan trọng của dịch vụ logistics càng được khẳng định và trở thành cầu nối cho sự phát triển, mở rộng giao lưu thương mại không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn vươn xa ra tầm quốc tế.

Nghị viện là gì? Bản chất và vai trò của Nghị viện

Nghị viện là gì? Bản chất và vai trò của Nghị viện
Nghị viện là cơ quan đại diện cao nhất của các tầng lớp dân cư trong xã hội, được lập ra bằng bầu cử, có chức năng chủ yếu là lập pháp. Ở bài viết này, Luật Minh Khuê sưu tầm, biên soạn gửi tới bạn đọc nội dung về bản chất và vai trò của Nghị viện:

Vai trò của quyết định hành chính được thể hiện như thế nào?

Vai trò của quyết định hành chính được thể hiện như thế nào?
Xã hội ngày càng phát triển, vai trò của các cơ quan hành chính trong lĩnh vực quản lí hành chính nhà nước ngày càng trở nên quan trọng. Để thực hiện tốt chức năng của mình, trong quá trình hoạt động, cơ quan hành chính ban hành rất nhiều quyết định hành chính.

Văn bản pháp luật được sử dụng liên quan đến việc hướng dẫn áp dụng pháp luật hình sự từ pháp điển hóa lần thứ nhất đến nay

Văn bản pháp luật được sử dụng liên quan đến việc hướng dẫn áp dụng pháp luật hình sự từ pháp điển hóa lần thứ nhất đến nay
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan đến các văn bản pháp luật được sử dụng liên quan đến việc hướng dẫn áp dụng pháp luật hình sự từ pháp điển hóa lần thứ nhất đến nay; Vai trò thực tiễn xét xử trong việc hình thành và phát triển, chức năng xét xử...

Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật hình sự từ pháp điển hóa thứ nhất đến khi pháp điển hóa thứ hai

Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật hình sự từ pháp điển hóa thứ nhất đến khi pháp điển hóa thứ hai
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan đến: "Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật hình sự từ pháp điển hóa thứ nhất đến khi pháp điển hóa thứ hai..."

Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc tiếp tục phát triển pháp luật hình sự sau khi pháp điển hóa lần thứ hai đến pháp điển hóa lần thứ ba (1999-2015)

Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc tiếp tục phát triển pháp luật hình sự sau khi pháp điển hóa lần thứ hai đến pháp điển hóa lần thứ ba (1999-2015)
Bài viết dưới đây trả lời câu hỏi khách hàng như sau: "Kính thưa Luật sư, Xin luật sư hãy phân tích các vai trò của thực tiễn xét xử trong việc tiếp tục phát triển pháp luật hình sự thực định từ sau khi pháp điển hóa lần thứ hai đến khi pháp điển hóa lần thứ ba (1999-2015)?"

Án lệ và vai trò của Án lệ trong thực tiễn xét xử

Án lệ và vai trò của Án lệ trong thực tiễn xét xử
Khách hàng: "Luật sư hãy phân tích và làm rõ về án lệ? Vai trò của Án lệ trong thực tiễn xét xử và án lệ đã phát triển như thế nào? Văn bản pháp luật quan trọng trong vị thế của quyền lực tư pháp và vai trò quan trọng của thực tiễn xét xử ở Việt Nam trong giai đoạn đương đại?"

Vai trò của WIPO - Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới?

Vai trò của WIPO - Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới?
Tiền thân của WIPO là BIRPI được thành lập vào năm 1893 để quản lý việc thực thi Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật và Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp. Công ước về Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới chính thức đặt nền móng cho sự thành lập của WIPO có hiệu lực 1970.

Vai trò của các cơ quan sở hữu trí tuệ và bằng độc quyền sáng chế?

Vai trò của các cơ quan sở hữu trí tuệ và bằng độc quyền sáng chế?
Bằng độc quyền sáng chế mang lại cho chủ sở hữu độc quyền ngăn cấm người khác khai thác thương mại sáng chế trong một thời hạn nhất định để đổi lại việc họ phải bộc lộ sáng chế cho công chúng. Từ đó, chủ sở hữu bằng độc quyền có thể ngăn câm người khác sản xuất, sử dụng, chào bán, bán...sáng chế
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook