Luật sư tư vấn về chủ đề "vai trò công nghiệp phụ trợ"

vai trò công nghiệp phụ trợ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vai trò công nghiệp phụ trợ.

Tìm hiểu về vị trí, vai trò của công nghiệp phụ trợ & định hướng phát triển CNPT tại Việt Nam

Tìm hiểu về vị trí, vai trò của công nghiệp phụ trợ & định hướng phát triển CNPT tại Việt Nam
Trong những năm vừa qua, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới, với mức trung bình gần 8% một năm. Thành tựu này là sự tổng hòa của nhiều yếu tố như: sự phát triển của ngành công nghiệp, dịch vụ, sự gia tăng của nguồn vốn đầu tư nước ngoài.