Luật sư tư vấn về chủ đề "văn bản pháp lý liên quan"

văn bản pháp lý liên quan | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề văn bản pháp lý liên quan.

Văn bản liên quan 88/CV-UB

<strong>Văn</strong> <strong>bản</strong> <strong>liên</strong> <strong>quan</strong> 88/CV-UB
Về hướng dẫn bổ sung Quyết định 479/QĐ.UB ngày 01/12/1994 của UBND tỉnh Lào Cai về thu tiền sử dụng đất