Luat Minh Khue

Vấn đề bồi thường

Vấn đề bồi thường - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Vấn đề bồi thường

Tư vấn chấm dứt hợp đồng học việc và vấn đề bồi thường ?

Tư vấn chấm dứt hợp đồng học việc và vấn đề bồi thường ?
Kính chào Luật Minh Khuê. Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi đã đi làm tại 1 công ty Việt Nam, ký hợp đồng học việc trong vòng 06 tháng. Trong quá trình làm việc, tôi cảm thấy không muốn tiếp tục làm việc với công ty sau khi kết thúc hợp đồng, nên đã có thông báo tới công ty (trước 40 ngày) về việc sẽ không ký tiếp hợp đồng lao động với công ty nữa để công ty bố trí, sắp xếp nhân sự thay thế. Như vậy, tôi không phải đơn phương chấm dứt hợp đồng.