Vấn đề pháp lý

Bài tư vấn về chủ đề Vấn đề pháp lý

Kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước và một số vấn đề pháp lý liên quan.

Kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước và một số vấn đề pháp lý liên quan.
Kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước là loại hoạt động đặc biệt thuộc chức năng của nhà nước và xã hội nhằm bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả trong quản lý nhà nước. Tthiết lập trật tự trong quản lý, bảo vệ các quyền, tự do, lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của NN và xã hội

Những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động xuất bản sách

Những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động xuất bản sách
Để có thể xuất bản hợp pháp bất kỳ các tác phẩm nào ở Việt Nam và trên thế giới, các tác giả cần phải tiến hành xin giấy phép xuất bản sách trước khi in ấn và phát hành tới công chúng. Đây là điều bắt buộc theo quy định của pháp luật. Dù là sách lưu hành nội bộ cũng cần phải xin cấp phép.

Các vấn đề pháp lý và thực tiễn về việc sử dụng các biện pháp trừng phạt phi vũ trang của hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc

Các vấn đề pháp lý và thực tiễn về việc sử dụng các biện pháp trừng phạt phi vũ trang của hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc
Hội đồng Bảo an được là một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc, được các quốc gia thành viên trao trách nhiệm chính đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Trong các biện pháp mà HĐBA sử dụng, các biện pháp trừng phạt phi vũ trang đang ngày càng được nhắc tới nhiều hơn.

Quyết định hành chính là gì? Một số vấn đề pháp lý liên quan đến quyết định hành chính.

Quyết định hành chính là gì? Một số vấn đề pháp lý liên quan đến quyết định hành chính.
Quyết định hành chính chiếm tỷ trọng rất lớn, được ban hành thường xuyên, trực tiếp liên quan tới đời sống hàng ngày của cá nhân và tổ chức. Thực tiễn có nhiều trường hợp QĐHC không đáp ứng các yêu cầu hợp pháp và hợp lý, xâm phạm tới lợi ích nhà nước, xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân,

Ý nghĩa của Việc gia nhập WTO đối với Chính Phủ và Doanh nghiệp ? Các vấn đề pháp lý hậu WTO

Ý nghĩa của Việc gia nhập WTO đối với Chính Phủ và Doanh nghiệp ? Các vấn đề pháp lý hậu WTO
Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế nói chung và việc khẳng định vi thế chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế. Luật Minh Khuê tập hợp một số số bài viết liên quan đến vấn đề này và các khía cạnh pháp lý khác liên quan sau khi gia nhập WTO

Những vấn đề pháp lý trong hoạt động của công ty cổ phần.

Những vấn đề pháp lý trong hoạt động của công ty cổ phần.
Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. CTCP được tự do hơn trong việc huy động vốn. Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định chi tiết về vốn và những vấn đề pháp lý khác trong hoạt động của công ty cổ phần như sau:

Một số vấn đề pháp lý của công ty hợp danh

Một số vấn đề pháp lý của công ty hợp danh
Công ty hợp danh là một trong những loại hình doanh có mặt sớm nhất trong lịch sử. Sự ra đời của công ty hợp danh; xuất phát từ nhu cầu tất yếu khách quan của đời sống xã hội. Vì vậy pháp luật cũng ban hành sớm về công ty hợp danh

Phân tích tranh chấp giữa công ty Thép Việt Ý và Công ty cổ phần kim khí Hưng Yên và các vấn đề pháp lý liên quan, theo đó bình luận về nội dung vụ án và bản án cuối cùng.

Phân tích tranh chấp giữa công ty Thép Việt Ý và Công ty cổ phần kim khí Hưng Yên và các vấn đề pháp lý liên quan, theo đó bình luận về nội dung vụ án và bản án cuối cùng.
Án lệ của Việt Nam là hệ thống văn bản pháp luật quan trọng giúp cho các nhà nghiên cứu luật nghiên cứu và dễ xử lý các vụ tranh chấp hơn. Trong đó, đặc biệt có án lệ số 05 về tranh chấp thương mại dân sự giữ 2 bên liên quan.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng