Luật sư tư vấn về chủ đề "vận đơn hàng hóa"

vận đơn hàng hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vận đơn hàng hóa.

Khi vận đơn bị thất lạc trong quá trình bưu điện chuyển phát từ cảng xếp hàng tới cảng đích thì phải làm gì để người nhận hàng có thể nhận được hàng?

Khi vận đơn bị thất lạc trong quá trình bưu điện chuyển phát từ cảng xếp hàng tới cảng đích thì phải làm gì để người nhận hàng có thể nhận được hàng?
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số nội dung liên quan đến vấn đề thất lạc vận đơn; trường hợp khi vận đơn bị thất lạc trong quá trình bưu điện chuyển phát từ cảng xếp hàng tới cảng đích thì phải làm gì để người nhận hàng có thể nhận được hàng? Những lưu ý khi bị thất lạc vận đơn...

Quyền đòi bồi thường tổn thất hàng hóa khi hàng hóa được vận chuyển theo vận đơn đích danh trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Quyền đòi bồi thường tổn thất hàng hóa khi hàng hóa được vận chuyển theo vận đơn đích danh trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
Trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, người giao hàng có quyền đòi bồi thường tổn thất hàng hóa khi hàng hóa được vận chuyển theo vận đơn đích danh hay không? Sưu tầm vụ án trên thực tế liên quan đến trường hợp này...

Các thuật ngữ: "Merchant" (Thương nhân) ghi trên vận đơn, Lloyd's register of shipping, Consignee... trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Các thuật ngữ: "Merchant" (Thương nhân) ghi trên vận đơn, Lloyd's register of shipping, Consignee... trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.
Bài viết dưới đây sễ đề cập đến các thuật ngữ sau: "Merchant" (Thương nhân) ghi trên các vận đơn; "Lloyd's register of shipping" (Công ty đăng kiểm tàu biển Lloyd's); Bill of Lading (Ocean Bill of Loading) (Vận đơn đường biển); "Consignee, Receiver" (Người nhận hàng); "Shipper" (Người gửi hàng)...

Vận đơn theo lệnh (Order B/L) và vận đơn đích danh (Straight B/L). Trong mua bán hàng hóa quốc tế nên sử dụng vận đơn theo lệnh (Order B/L) hay vận đơn đích danh (Straight B/L)?

Vận đơn theo lệnh (Order B/L) và vận đơn đích danh (Straight B/L). Trong mua bán hàng hóa quốc tế nên sử dụng vận đơn theo lệnh (Order B/L) hay vận đơn đích danh (Straight B/L)?
Vận đơn theo lệnh (Order B/L) và vận đơn đích danh (Straight B/L) là gì? Hiện nay trong mua bán hàng hóa quốc tế (mua bán hàng hóa vận chuyển bằng đường biển) nên sử dụng vận đơn theo lệnh (Order B/L) hay vận đơn đích danh (Straight B/L) là phù hợp?

Vận đơn đường biển (Ocean B/L) và giấy gửi hàng đường biển (Waybill). Sự khác nhau giữa vận đơn đường biển (Ocean B/L) và giấy gửi hàng đường biển (Waybill)

Vận đơn đường biển (Ocean B/L) và giấy gửi hàng đường biển (Waybill). Sự khác nhau giữa vận đơn đường biển (Ocean B/L) và giấy gửi hàng đường biển (Waybill)
Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến: Vận đơn đường biển (Ocean B/L) và giấy gửi hàng đường biển (Waybill) được quy định như thế nào? Giữa vận đơn đường biển (Ocean B/L) và giấy gửi hàng đường biển (Waybill) có sự khác nhau như thế nào?

Vận đơn hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và vận đơn vận tải đa phương thức. Sự khác nhau giữa hai vận đơn trên.

Vận đơn hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và vận đơn vận tải đa phương thức. Sự khác nhau giữa hai vận đơn trên.
Bài viết sẽ đề cập về các nội dung: Vận đơn hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và Vận đơn vận tải đa phương thức được quy định thế nào? Giữa vận đơn hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và vận đơn vận tải đa phương thức có sự nhau nhau ra sao?...

Khi nào thì ngày cấp vận đơn và ngày giao hàng trong hợp đồng mua bán hàng hóa là một và khi nào thì hai trường hợp trên khác nhau?

Khi nào thì ngày cấp vận đơn và ngày giao hàng trong hợp đồng mua bán hàng hóa là một và khi nào thì hai trường hợp trên khác nhau?
Trong bài viết dưới đây sẽ đề cập về một tình huống về câu hỏi: khi nào thì ngày cấp vận đơn và ngày giao hàng trong hợp đồng mua bán hàng hóa là một và khi nào thì hai trường hợp ngày cấp vận đơn và ngày giao hàng là khác nhau? Những nội dung liên quan đến vấn đề đó...
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook