Luật sư tư vấn về chủ đề "vận động hành lang"

vận động hành lang | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vận động hành lang.

Vận động hành lang trong nền chính trị Mỹ và một số liên hệ với Việt Nam

Vận động hành lang trong nền chính trị Mỹ và một số liên hệ với Việt Nam
Hoạt động vận động hành lang (lobby) đã và đang trở thành một thứ văn hóa - chính trị ở Mỹ. Khi “lobby” đã trở thành một phần không thể thiếu của nền chính trị Mỹ thì tất cả những ai muốn gây ảnh hưởng đối với dư luận hay đến việc hoạch định chính sách của Mỹ đều phải tuân thủ quy luật này.