Luật sư tư vấn về chủ đề "vận dụng pháp luật"

vận dụng pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vận dụng pháp luật.

Vận dụng pháp luật nhãn hiệu trong kinh doanh

Vận dụng pháp luật nhãn hiệu trong kinh doanh
Các nhiệm vụ pháp lý thường gặp trong quản trị thương hiệu (corporate brand/trade name): Trước hết, tên doanh nghiệp được hình thành trong thủ tục đăng ký kinh doanh, và có ít nhất hai thành tố là loại hình doanh nghiệp (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn…) và tên riêng[2].