Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "văn hóa doanh nhân"

văn hóa doanh nhân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề văn hóa doanh nhân.

Nguồn lực văn hóa của Doanh nhân

Nguồn lực văn hóa của Doanh nhân
Khi nói vai trò của văn hóa đối với doanh nhân trong hội nhập là nói đến nguồn lực văn hóa trong sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, dân tộc trong xu thế tòan cầu hóa, xu thế phát triển đa đạng của nhân loại trong thời đại ngày nay.

Trạng thái bình thường của doanh nhân

Trạng thái bình thường của doanh nhân
Cho đến nay chúng ta vẫn chưa có một đội ngũ doanh nhân theo đúng nghĩa, nhưng dư luận xã hội mong muốn xây dựng đội ngũ doanh nhân với hai phẩm chất cơ bản là Tâm và Tài, thậm chí còn cho rằng sự kết hợp giữa Tâm và Tài đã tạo ra một bản sắc riêng cho doanh nhân Việt Nam.

Văn hóa doanh nhân - Nguyễn Ngọc Bích

Văn hóa doanh nhân - Nguyễn Ngọc Bích
Doanh nhân là người biết tự chế, kiểm soát được mình bởi vì họ chịu trách nhiệm về sự thành công hay thất bại của mình. Họ cũng kiên trì với những sáng kiến, chăm chỉ làm việc, thiên về hành động và chấp nhận những rủi ro có tính toán được. Họ không nhát nhưng cũng không liều.