Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Văn hóa pháp luật"

Văn hóa pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Văn hóa pháp luật.

Văn hoá pháp luật giao thông - các giá trị chân, thiện, mỹ, ích

Văn hoá pháp luật giao thông - các giá trị chân, thiện, mỹ, ích
Văn hoá pháp luật và văn hoá pháp luật trong lĩnh vực giao thông (VHPLGT) đang là vấn đề nóng bỏng thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Năm mới 2010 đang đến, hy vọng trong bức tranh toàn cảnh của văn hoá pháp luật nói chung và VHPLGT nói riêng, sẽ có thêm nhiều điểm sáng, nhiều cải thiện rõ rệt, đẩy lùi và xóa bỏ những hành vi phản văn hoá, vì mục tiêu an toàn, thông suốt và thân thiện.

Văn hóa pháp luật của phóng viên báo chí: Thực trạng và giải pháp

Văn hóa pháp luật của phóng viên báo chí: Thực trạng và giải pháp
Báo chí là một lĩnh vực hoạt động đặc thù, nên văn hóa pháp 1uật của phóng viên báo chí cũng mang những đặc điểm, có nội dung riêng. Làm rõ những đặc điểm, nội dung riêng văn hoá pháp luật của phóng viên, để trên cơ sở đó hoàn thiện, nâng cao nó trong bối cảnh xây dựng và phát triển nền văn hóa pháp luật.