Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Van Hoa Sach"

Van Hoa Sach | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Van Hoa Sach.

Chinh sach va lao dong

Chinh <strong>sach</strong> va lao dong
Tôi tên: trần văn tính sinh ngay: 30/1/2002 cho đến 2018 thi có phải 17 tuổi ko có được lao động tư nhân ko a luật sư.

Tư vấn về thời điểm chốt danh sach cổ đông nhận cổ tức ?

Tư vấn về thời điểm chốt danh <strong>sach</strong> cổ đông nhận cổ tức ?
Kinh chào luật sư. Công ty tôi là công ty cổ phần nhà nước nắm quyền chi phối với tỷ lệ 75,65% vđl. Ngày 16/01/2018 một cổ đông a có chuyển nhượng 150. 000cp cho ông b. Đến ngày 26/04/2018 công ty chúng tôi tiến hành thoái vốn 100% vốn nhà nước tại công ty theo kế hoạch của ubnd tỉnh. Kết quả thoái vốn đạt 100% số cổ phần đưa ra đấu giá.