Luat Minh Khue

Văn hóa Thuế

Văn hóa Thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Văn hóa Thuế

“Văn hóa Thuế”

“Văn hóa Thuế”
Bấy lâu nay khi nói tới thất thoát tài sản, đến tham nhũng và lãng phí ta thường nói tới “tài sản nhà nước” mà ít nói tới tiền thuế do người dân đóng góp. Người dân chưa quen và chưa quan tâm biết hàng năm mình đã đóng góp cho Nhà nước bao nhiêu, khác với người dân ở các nước kinh tế phát triển thường nói tới số thuế đóng góp hàng năm hơn là tiết lộ thu nhập của mình.