Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "văn hóa việt"

văn hóa việt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề văn hóa việt.

Chữ nho với văn quốc ngữ

Chữ nho với văn quốc ngữ
Văn quốc ngữ do Hán văn mà ra, không thể dời khuôn phép của Hán văn mà thành lập được; nhưng hiện nay chữ Hán không mấy người biết nữa, làm thế nào cho quốc văn thành được? Có thể bỏ hết chữ Hán mà chỉ dùng tiếng Nôm được không?