Luật sư tư vấn về chủ đề "Vang vọng muôn đời"

Vang vọng muôn đời | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Vang vọng muôn đời.

Vang vọng muôn đời

Vang vọng muôn đời
"Hỡi đồng bào,Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.