Luat Minh Khue

vay không thời hạn

vay không thời hạn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về vay không thời hạn

Hợp đồng vay tiền

Hợp đồng vay tiền
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Vào thời điểm tháng 09 năm 2013 tôi có cho bạn tôi vay tiền với tổng số tiền khoảng 150 triệu đồng, không tính lãi, không có thời hạn, khi vay có giấy viết tay.