Luật sư tư vấn về chủ đề "Vay Lai" - Trang 4

Vay Lai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Vay Lai.

Thu nhập vãng lai của người nộp thuế sẽ thống nhất mức khấu trừ chung 10 %

Thu nhập vãng <strong>lai</strong> của người nộp thuế sẽ thống nhất mức khấu trừ chung 10 %
Điểm 1.2.7, khoản II phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định: “Các tổ chức cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động như tiền nhuận bút, dịch sách, giảng dạy, tiền tham gia các hiệp hội, hội đồng quản trị...