Luat Minh Khue

vay tiền nước ngoài

vay tiền nước ngoài - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về vay tiền nước ngoài

Quy định vay tiền nước ngoài ?

Quy định vay tiền nước ngoài ?
Điều 22 Nghị định 160/2006 quy định: “Người cư trú là cá nhân chỉ được thực hiện vay, trả nợ nước ngoài khi đáp ứng được các điều kiện về vay, trả nợ nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được Thống đốc Ngân hàng cho phép”.