Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Ve So Huu Tt"

Ve So Huu Tt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ve So Huu Tt.

Thông tư 07/BYT-TT

Thông tư 07/BYT-<strong>TT</strong>
Bổ sung Thông tư 11/BYT-TT ngày 17/9/1992 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện NĐ 299/HĐBT ngày 15

Thông tư 03/2014/TT-BKHCN

Thông tư 03/2014/<strong>TT</strong>-BKHCN
Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Thông tư 07/2005/TT-BNV

Thông tư 07/2005/<strong>TT</strong>-BNV
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư 04/2005/TT-BNV

Thông tư 04/2005/<strong>TT</strong>-BNV
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư 151/2014/TT-BTC

Thông tư 151/2014/<strong>TT</strong>-BTC
Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Thông tư 09/2011/TT-BNV

Thông tư 09/2011/<strong>TT</strong>-BNV
Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức

Thông tư 24/2013/TT-BKHCN

Thông tư 24/2013/<strong>TT</strong>-BKHCN
Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Thông tư 53/2014/TT-BCT

Thông tư 53/2014/<strong>TT</strong>-BCT
Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia

Thông tư 83/2014/TT-BTC

Thông tư 83/2014/<strong>TT</strong>-BTC
Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP

Thông tư 15/2001/<strong>TT</strong>-BTCCBCP
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp