Luat Minh Khue

Vedan

Vedan - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Vedan

Số phận của thương hiệu

Số phận của thương hiệu
Cuối cùng thì Vedan cũng đã đồng ý đền bù vô điều kiện cho người nông dân. Tự hỏi thương hiệu Vedan rồi sẽ như thế nào và liệu nó có còn tiếp tục tồn tại. Liên quan đến số phận của một thương hiệu, dưới đây là góc nhìn của một người nghiên cứu về thương hiệu.