Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Viên Chức Chuyên Ngành"

Viên Chức Chuyên Ngành | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Viên Chức Chuyên Ngành.

Thuật ngữ chuyên ngành xây dựng F - G

Thuật ngữ <strong>chuyên</strong> <strong>ngành</strong> xây dựng F - G
Fabrication - Chế tạo: Quá trình sản xuất thực hiện trong nhà máy để biến nguyên vật liệu thành các bộ phận thành phẩm của nhà thép . Các nguyên công chính là tạo hình nguội, cắt, đột, hàn, đánh sạch và sơn