Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Viên Chức Là Gì"

Viên Chức Là Gì | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Viên Chức Là Gì.

Nhãn hiệu ?

Nhãn hiệu <strong>là</strong> <strong>gì</strong> ?
Trả lời: Nhãn hiệu dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác

Tên thương mại ?

Tên thương mại <strong>là</strong> <strong>gì</strong> ?
Trả lời: Tên thương mại tên gọi của tổ chức, cá nhân sử dụng trong hoạt động kinh doanh, dùng để