Luat Minh Khue

viên chức phường

viên chức phường - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về viên chức phường

Tư vấn về việc xét tuyển công chức cấp xã ?

Tư vấn về việc xét tuyển công chức cấp xã ?
Thưa luật sư, Hiện nay tôi có tham gia xét tuyển công chức cấp xã lần 2 tại huyện Anh Sơn – Nghệ An, Tôi học Chuyên ngành: Văn hóa học (Khoa học xã hội) Hình Thức đào tạo: Chính quy tập trung (học theo hệ tín chỉ)