Luat Minh Khue

viên chức xin thôi việc

viên chức xin thôi việc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về viên chức xin thôi việc

Hỏi về thôi việc của viên chức?

Hỏi về thôi việc của viên chức?
Kính gửi Công ty Luật Minh Khuê, Tôi xin nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Tôi hiện là viên chức làm việc tại Ban QLDA thuộc Sở GTVT HN đã ký hợp đồng không thời hạn.