Luat Minh Khue

viết đơn tố cáo

viết đơn tố cáo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về viết đơn tố cáo

Viết nội dung đơn tố cáo hành vi đe dọa sức khỏe, tính mạng

Viết nội dung đơn tố cáo hành vi đe dọa sức khỏe, tính mạng
Xin chào Công ty Luật Minh Khuê ! Tôi tên là B . Hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Hôm nay, tôi viết thư gửi cho Công ty Luật Minh Khuê để xin nhờ tư vấn cho tôi về nội dung: "Tố cáo hành vi đe dọa tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh sự, nhân phẩm của cá nhân tôi và người thân trong gia đình".