Luat Minh Khue

vi phạm hành chính về hóa đơn

vi phạm hành chính về hóa đơn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về vi phạm hành chính về hóa đơn

Tư vấn bán hàng không xuất hóa đơn ?

Tư vấn bán hàng không xuất hóa đơn ?
Xin chào Luật sư, tôi hiện đang làm kế toán cho công ty của bạn tôi. Ngày 11 tháng 2 năm 2015, công ty bạn tôi được cơ quan thuế chấp nhận cho phép tự đặt in hóa đơn, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Tuy nhiên, đến tháng 6 năm 2015, bạn tôi mới hoàn tất hồ sơ đặt in.