Luật sư tư vấn về chủ đề "vi phạm nghĩa vụ dân sự"

vi phạm nghĩa vụ dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vi phạm nghĩa vụ dân sự.

Các nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ ? Nội dung thực hiện nghĩa vụ dân sự ?

Các nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ ? Nội dung thực hiện nghĩa vụ dân sự ?
Một trong những đặc trưng cơ bản của nghĩa vụ là tính chất tương ứng và đối lập nhau về quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Do vậy, quyền lợi của bên này chỉ đạt được khi bên kia thực hiện các hành vi mang tính nghĩa vụ đã được hai bên xác định hoặc luật quy định trong nội dung của quan hệ nghĩa vụ ấy.

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là gì ? Đặc điểm của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là gì ? Đặc điểm của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Biện pháp dân sự có tính chất tài sản do các bên tự nguyện cam kết, thỏa thuận hoặc pháp luật quy định khi xác lập giao dịch dân sự. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nhằm buộc người có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nghĩa vụ mà họ đã cam kết, thoả thuận trong giao dịch dân sự.

So sánh nghĩa vụ dân sự bổ sung và nghĩa vụ dân sự hoàn lại mới cập nhật

So sánh nghĩa vụ dân sự bổ sung và nghĩa vụ dân sự hoàn lại mới cập nhật
Nghĩa vụ dân sự bổ sung và nghĩa vụ dân sự hoàn lại là những quan hệ pháp luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, được luật dân sự điều chỉnh. Chúng ta cần hiểu rõ hơn về nội dung cũng như mối quan hệ mật thiết giữa hai loại nghĩa vụ dân sự này để có cách áp dụng chính xác nhất trong từng trường hợp cụ thể.

Tư vấn vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng dịch vụ ?

Tư vấn vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng dịch vụ ?
Thưa luật sư, Tháng hai năm 2016 tôi có thuê một nhiếp ảnh gia để chụp ảnh cho tôi. Nhưng tôi đã không nhận được bức hình nào. Khi giao dịch chúng tôi không ký kết bất kỳ hợp đồng nào, còn về chi phí sẽ thanh toán sau khi tôi nhận được ảnh. Tôi có liên hệ với người nhiếp ảnh gia đó và yêu cầu anh ta đưa tôi những bức ảnh mà tôi là người mẫu trong đó.

Thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới ?

Thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới ?
1. Nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.