Luật sư tư vấn về chủ đề "vi phạm nghĩa vụ trả tài sản"

vi phạm nghĩa vụ trả tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vi phạm nghĩa vụ trả tài sản.

Trả lại tài sản thuê ?

<strong>Trả</strong> lại <strong>tài</strong> <strong>sản</strong> thuê ?
1. Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo