Luật sư tư vấn về chủ đề "vi phạm thỏa thuận hợp đồng"

vi phạm thỏa thuận hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vi phạm thỏa thuận hợp đồng.

Vi phạm hợp đồng

<strong>Vi</strong> <strong>phạm</strong> <strong>hợp</strong> <strong>đồng</strong>
Khi một bên vi phạm hợp đồngvi phạm đó là vi phạm cơ bản thì bên kia có quyền hủy hợp đồng

Phạt vi phạm hợp đồng lao động ?

Phạt <strong>vi</strong> <strong>phạm</strong> <strong>hợp</strong> <strong>đồng</strong> lao động ?
Chào luật Minh Khuê, em có câu hỏi muốn được tư vấn như sau: Em là tu nghiệp sinh lao động Nhật Bản. Em đã đi vào tháng 4 năm 2012. Em làm ở công ty được 1 năm, sau đó Công ty bên Nhật có cuộc thi tiếng Nhật và thi tay nghề, sau đó em bị thi rớt tiếng Nhật. Thì người phiên dịch là người Việt Nam làm cho nghiệp đoàn của em nói là cho em thi lại lần nữa nếu không được thì công ty cho em về nước.