Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "viên chức nghỉ việc"

viên chức nghỉ việc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề viên chức nghỉ việc.

Đền bù kinh phí đào tạo đối với viên chức quy định thế nào ?

Đền bù kinh phí đào tạo đối với viên chức quy định thế nào ?
Tôi xin hỏi luật sư Bệnh viện thu toàn bộ các khoản tiền trong thời gian tôi đi học như vậy có đúng pháp luật không? Nếu không đúng tôi phải làm gì để đòi lại số tiền đã nộp sai quy định? Tôi muốn Luật Minh Khuê giới thiệu một luật sư để đứng ra đòi quyền lợi cho tôi và những người cùng cảnh ngộ như tôi