Luat Minh Khue

viện khoa học

viện khoa học - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về viện khoa học

Giới thiệu về viện khoa học sở hữu trí tuệ

Giới thiệu về viện khoa học sở hữu trí tuệ
Viện Khoa học sở hữu trí tuệ được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập nhằm đóng góp phần nhỏ bé với toàn xã hội khắc phục những thiếu hụt nói trên cùng nhằm mục tiêu thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của Hệ thống sở hữu trí tuệ theo chiều sâu. Chức năng chính của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ là nghiên cứu lý luận và đào tạo - bồi dưỡng nhân lực trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.