Luật sư tư vấn về chủ đề "viết bản tường trình"

viết bản tường trình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề viết bản tường trình.

Tư vấn viết bản tường trình việc làm chứng thương do lỗi sơ suất

Tư vấn viết bản tường trình việc làm chứng thương do lỗi sơ suất
Chào công ty luật Minh Khuê. Tôi làm ở bệnh viện. Năm 2014 theo đề nghị của công an tôi có làm giấy chứng nhận thương tích cho bệnh nhân. Trong qúa trình cắt ghép từ bản cũ sang bản mới tôi có nhầm film CT của bệnh nhân. Bệnh nhân không chụp film CT nhưng tôi lại giữ nhầm bản CT của bệnh nhân trước mà không xóa. Bệnh nhân này bị đánh và đã khởi kiện người đánh. Người đánh đã bị tù 6 tháng và đang khởi kiện lại.