Luat Minh Khue

viết về giáo dục

viết về giáo dục - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về viết về giáo dục

Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết bài về giáo dục

Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết bài về giáo dục
Bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tiêu đề "đổi mới có tính cách mạng nền giáo dục và đào tạo của nước nhà". Được biết, bài viết đã có sự tham khảo của một số nhà khoa học, nhà giáo.