Luật sư tư vấn về chủ đề "Vietnam’s certificates"

Vietnam’s certificates | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Vietnam’s certificates.

Decision No. 0151/2005/QD-BTM promulgating amendments and supplements to the Regulation on issuance of Vietnam’s certificates of origin – form d for enjoyment of preferences under the “Agreement on the Common Effective Preferential Tariff ..."

Decision No. 0151/2005/QD-BTM promulgating amendments and supplements to the Regulation on issuance of Vietnam’s certificates of origin – form d for enjoyment of preferences under the “Agreement on the Common Effective Preferential Tariff ..."
Decision No. 0151/2005/QD-BTM dated January 27, 2005 of the Ministry of Trade promulgating amendments and supplements to the Regulation on issuance of Vietnam’s certificates of origin – form d for enjoyment of preferences under the “Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPt) scheme for the establishment of the Asean Free Trade Area (AFTA)