Luật sư tư vấn về chủ đề "Vietnam shall recognize"

Vietnam shall recognize | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Vietnam shall recognize.

Vietnam shall recognize and protect works of foreigners

Vietnam shall recognize and protect works of foreigners
Vietnam is not yet member to any International Convention for protection of copyrights. Under the current legislation, namely the (1) Civil Code, (2) the Government Decree for implementing the Copyrights protection under the Civil Code, (3) the government Decree guiding the Application of Civil Relations involving Foreign Element, and (4) the Agreement between the government of Vietnam and United States of America on the Establishment of Copyright relations.