Luat Minh Khue

VIGECAM

VIGECAM - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về VIGECAM

Chuyển nhượng 2 triệu cổ phần Cty Cảng Đình Vũ : VIGECAM sai luật

Chuyển nhượng 2 triệu cổ phần Cty Cảng Đình Vũ : VIGECAM sai luật
Do khó khăn về vốn, TCty Vật tư nông nghiệp VN (Vigecam), đã đề nghị các đơn vị thành viên thuộc TCty cùng nhau góp sức, đầu tư vào cảng Đình Vũ do Vigecam đứng tên đại diện. Cty Vật tư nông sản (nay cổ phần hóa, tên Cty đổi thành Cty cổ phần Vật tư nông sản) cùng góp vốn với Vigecam.