Luật sư tư vấn về chủ đề "vợ chồng lương tương đương"

vợ chồng lương tương đương | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vợ chồng lương tương đương.

Không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thì tiền lương có được cộng thêm phần tương đương

Không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thì tiền <strong>lương</strong> có được cộng thêm phần <strong>tương</strong> <strong>đương</strong>
Chào luật sư, tôi có một vấn đề cần tư vấn như sau: Tôi là thương binh (41%), được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng từ năm tháng 11/1989. Tôi vào làm cho Ủy ban nhân dân cấp xã từ năm 1999 (công chức) đến năm 2017. Nhưng trong thời gian này, Ủy xã không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tôi.