Luật sư tư vấn về chủ đề "vợ cũ"

vợ cũ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vợ cũ.

Kết hôn khi đang có vợ ?

Kết hôn khi đang có <strong>vợ</strong> ?
ở Thái, hai người ly thân đã gần 10 năm nhưng vẫn chưa ly hôn. Anh nói vợ giờ đã sang Đức có thể